Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 1 ngày

Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 147 trang 158 sgk toán 3


Kiến thức cần nhớ Bài 4. Viết số thich hợp vào ô trống (theo mẫu)

A. Kiến thức cần nhớ

Một số loại giấy bạc có mệnh giá lớn là :

20 000 đồng, ; 50 000 đồng ; 100 000 đồng

B. Giải bài tập

Bài 1. Mỗi ví đựng bao nhiêu tiền ?

Giải

Ví a có 50000 đồng,       ví b có 90000 đồng

Ví c có 90000 đồng,       ví d  có 14500 đồng

Ví e có 50700 đồng

Bài 2. Mẹ mua cho Lan một chiếc cặp sách giá 15000 đồng và một bộ quần áo mùa hè giá 25000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 50000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại bao nhiêu tiền ?

Giải

Số tiền mẹ trả để mua cặp và bộ quần áo là :

15000 + 25000 = 40000 (đồng)

Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là :

50000 – 40000 = 10000 (đồng)

Bài 3. Mỗi cuốn vở giá 1200 đồng. Viết số tiền thích hợp vào ô trống trong bảng :

Số cuốn vở

1 cuốn

2 cuốn

3 cuốn

4 cuốn

Thành tiền

1200 đồng

 

 

 

Giải

Số cuốn vở

1 cuốn

2 cuốn

3 cuốn

4 cuốn

Thành tiền

1200 đồng

2400 đồng

3600 đồng

4800 đồng

Bài 4. Viết số thich hợp vào ô trống (theo mẫu)

 

Tổng số tiền

Số các tờ giấy bạc

10000 đồng

20000 đồng

50000 đồng

80000 đồng

1

1

1

90000 đồng

 

 

 

100000 đồng

 

 

 

70000 đồng

 

 

 

Giải

Tổng số tiền

Số các tờ giấy bạc

10000 đồng

20000 đồng

50000 đồng

80000 đồng

1

1

1

90000 đồng

2

1

1

100000 đồng

1

2

1

70000 đồng

0

1

1

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay