Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 144 trang 155 sgk toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 bài 2 đặt tính rồi tính Bài 3. Tính diện tích của hình chữ nhật ABCD Bài 4. Đoạn đường AB dài 2350m

A. Kiến thức cần nhớ

Cộng các số trong phạm vi 100000 theo các bước:

Đặt tính: Đặt số hạng này dưới số hạng kia sao c ho các chữ số ở cùng một hàng thẳng  cột nhau, viết dấu cộng, kẻ ngang

Tính : Cộng từ phải sang trái.

B. Giải bài tập

Bài 1. Đặt tính rồi tính

Giải

Kết quả lần lượt là: 86784, 98884, 72956, 79297

Bài 2. Đặt tính rồi tính

Trả lời:

Kết quả: 

a) 82696, 59365

b) 61780, 9295

Bài 3. Tính diện tích của hình chữ nhật ABCD (kích thước  theo hình vẽ)

Giải

Diện tích hình chữ nhật ABCD là

9 x 6 = 54 (cm2)

Bài 4. Đoạn đường AB dài 2350m và đoạn đường CD dài 3km. Hai đoạn đường này có chung một chiếc cầu từ C đến B dài 350m. tính độ dài đoạn đường từ A đến D ?

Giải

Độ dài đoạn đường AC là :

2350 – 350 = 2000 (m)

Độ dài đoạn đường AD là :

2 + 3 = 5 (km)

loigiaihay.com