Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 Tiết 108 trang 113 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.6 trên 13 phiếu

Kiến thức cần nhớ, bài 1 bài 2 đặt tính rồi tính bài 3 xây một ngôi nhà hết 1015 viên gạch bài 4 tính nhẩm

A. Kiến thức cần nhớ

Thực hiện phép nhân theo các bước sau

Dặt tính : viết số có bốn chữ số ở trên, số có một chữ số ở dưới, viết dấu nhân và kẻ ngang

Tính : nhân từ phải sang trái

B. Bài tập

Bài 1. Tính

Bài 2. Đặt tính rồi tính :

1023 x 3

1810 x 5

1212 x 4

2005 x 4

Giải

Bài 3. Xây một bức tường hết 1015 viên gạch. Hỏi xây bốn bức tường như thế bao nhiêu viên gạch ?

Giải

Số viên gạch xây bốn bức tường là :

1015 x 4 = 4060 (viên)

Bài 4. Tính nhẩm

Cách làm : 2000 x 3 = ?

Nhẩm 2 nghìn x 3 = 6 nghìn

Vậy : 2000 x 3 = 6000

a)  2000 x 2 =

    4000  x 2 =

     3000 x 3 =

b)  20 x 5 =

     200 x 5 =

      2000 x 5 =

Giải

Học sinh nhẩm rồi ghi kết quả :

a.)2000 x 2 = 4000

4000  x 2 =8000

3000 x 3 = 9000

b) 20 x 5 = 100

200 x 5 = 400

2000 x 5 = 10 000

Hướng dẫn thêm : Có thể nhẩm như sau :

20 x 5 = ?

2 chục x 5 = 10 chục

20 x 5 = 100

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan