Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 Tiết 102 trang 104 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.5 trên 8 phiếu

Kiến thức cần nhơ bài 1 bài 2 đặt tính rồi tính bài 3 một cửa hàng có 4283 m vải bài 4 tìm trung điểm của đoạn thẳng

A. Kiến thức cần nhớ

Khi thực hiện phép trừ, ta làm các bước sau:

Đặt tính: Các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau

Tính: tiến hành trừ từ phải sang trái

B. Bài tập

Bài 1. Tính

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 5482 - 1956                    b)   9996 - 6669

8695 - 2772                          2340 - 512

Giải

Bài 3. Một cửa hàng có 4283m vải, đã bán được 1635m vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?

Tóm tắt: Có : 4283m

Đã bán : 1635m

Còn :…m?

Giải

Cửa hàng còn lại số mét vải là:

4283 – 1635 = 2648(m)

Bài 4. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8 cm rồi xác định trung điểm của đoạn thẳng đó.

Giải

Thực hiện theo các bước sau:

+ Vẽ đoạn thẳng AB dài 8 cm (bằng thước vẽ)

+ Chia nhẩm : 8cm : 2 = 4cm

+ Đặt vạch 0cm của thước trùng với điểm A, mép thước trùng với đoạn thẳng AB, chấm điểm O trên đoạn thẳng AB sao cho O ứng với vạch 4 của thước.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan