Luyện từ và câu trang 64 Sgk Tiếng việt 2 tập 2


Câu 1. Điền vào chỗ trống những từ có tiếng “biển”:Câu 2. Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa phù hợp ở cột B. Câu 3. Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau:Câu 4. Dựa theo cách giải thích trong truyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 60-61) trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1. Điền vào chỗ trống những từ có tiếng “biển”:

- tàu biến, biển cả, eo biển, đi biển, bờ biển, biển rộng mênh mông, sóng biến, biển động, biến lặng...

Câu 2. Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa phù hợp ở cột B.

Hồ

 

Dòng nước cháy tự nhiên ở đồi núi 1

 

 

Suối

 

Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được

Sông

 

Nơi đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền... 

 Câu 3. Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau:

Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.

*   Câu hỏi: Vì sao không được bơi ở đoạn sông này?

Câu 4. Dựa theo cách giải thích trong truyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 60-61) trả lời các câu hỏi sau:

a.Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?

*    Trả lời: Sơn Tinh lấy được Mị Nương vì Sơn Tinh đã đem lễ vật đến trước Thủy Tinh.

b.Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?

*      Trả lời: Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh là vì muốn cướp lại Mị Nương.

c.Vì sao ở nước ta có nạn lụt?

*      Trả lời: ở nước ta năm nào cũng có nạn lụt vì Thủy Tinh muốn trả thù, dâng nước lên, đánh Sơn Tinh.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2009er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2009.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2009.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2009.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan