Luyện từ và câu ngày khai trường


2. Chép các câu sau vào vở, thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp : Cần chép và thêm dấu như sau : a) Ông em, bố em và chú em đều là thợ mỏ.

1. Giải ô chữ: Sau đây là ô chữ đã giải xong:

2. Chép các câu sau vào vở, thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp :
Cần chép và thêm dấu như sau : 
a) Ông em, bố em và chú em đều là thợ mỏ.
b) Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan, trò giỏi.
c) Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan