Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí-Nghị lực

Bình chọn:
4.6 trên 45 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí-Nghị lực trang 118 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

    Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí-Nghị lực trang 118 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

    Câu 1. xếp các từ có tiếng chí sau đây vào hai nhóm trong bảng : chí phải, ý chí chí lí, chí thân, chi khí, chí tình, chí hướng, chí công, quyết chí.,Câu 2. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ nghị lực ?,Câu 3. Em chọn từ nào trong ngoặc đơn (nghị lực, quyết tâm, nản chí, quyết chí, kiên nhẫn, nguyện vọng) để điền vào ô trống ?,Câu 4. Mỗi câu tục ngữ sau đây khuyên người ta điều gì ?

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn