Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 1 ngày

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch - Thám hiểm


Câu 1. Những hoạt động nào được gọi là du lịch:Câu 2. Theo em, thám hiểm là gì?Câu 3. Em hiểu câu Đi một ngày đàng học một sàng khôn thế nào?Câu 4. Trò chơi Du lịch trên sông. Chọn các tên sông để giải các câu đố sau:

Câu 1. Những hoạt động nào được gọi là du lịch:

b)   Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

Câu 2. Theo em, thám hiểm là gì?

c)  Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể nguy hiểm.

Câu 3. Em hiểu câu Đi một ngày đàng học một sàng khôn thế nào?

Em hiểu câu Đi một ngày đàng học một sàng khôn có nghĩa là con người càng được đi nhiều, được đến nhiều nơi gần xa thì trí tuệ càng mở mang, sự hiểu biết về đời sống về xã hội càng phong phú, sâu sắc.

Câu 4. Trò chơi Du lịch trên sông. Chọn các tên sông để giải các câu đố sau:

a)   Sông gì đỏ nặng phù sa?

(Sông Hồng)

b)   Sông gì lại hóa được ra chín rồng?

(Sông Cửu Long)

c)   Làng quan họ có con sông

Hỏi dòng sông ấy là sông tên gì?

(Sông Cầu)

d)   Sông tên xanh biếc sông chi?

(Sông Lam)

e)   Sông gì tiếng vó ngựa phi vang trời?

(Sông Mã)

g)   Sông gì chẳng thể nổi lên

Bởi tên của nó gắn liền dưới sâu?

(Sông Đáy)

h)   Hai dòng sông trước sông sau

Hỏi hai sông ấy ở đâu? Sông nào?

(Sông Tiền, Sông Hậu)

i)     Sông nào nơi ấy sóng trào

Vạn quân Nam Hán ta đào mồ chôn?

(Sông Bạch Đằng)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay