Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi

Bình chọn:
4.8 trên 62 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi trang 137 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

    Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi trang 137 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

    Câu 1. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm dưới đây,Câu 2. Đặt câu hỏi với mỗi từ sau : ai, cái gì, làm gì, thế nào, vì sao, bao giờ, ở đâu. Câu 3. Tìm từ nghi vấn trong các câu hỏi dưới đây .Câu 4. Đặt câu hỏi từ cặp từ vừa tìm được ở bài 3.Câu 5. Trong các câu dưới đây, câu nào không phải là câu hỏi và không được dùng dấu chấm hỏi ?

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn