Luyện tập từ và câu: Dấu ngoặc kép

Bình chọn:
4.5 trên 60 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Luyện tập từ và câu: Dấu ngoặc kép trang 82 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

    Luyện tập từ và câu: Dấu ngoặc kép trang 82 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

    Câu 1. Những từ ngữ và câu đặt trong dấu ngoặc kép dưới đây là lời của ai ? Nêu tác dụng của dấu ngoặc kép, Câu 2. Trong đoạn văn trên, khi nào dấu ngoặc kép được dùng độc lập ? Khi nào dấu ngoặc kép được dùng phối hợp với dấu hai chấm ? Câu 3. Trong khổ thơ sau, từ lầu được dùng với ý nghĩa gì ? Dấu ngoặc kép trong trường hợp này được dùng làm gì ?

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn