• Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 98 sgk Toán 2

    Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 98 sgk Toán 2

    Bài 1: Số ?,Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu),Bài 3: Mỗi can đựng 3l dầu. Hỏi 5 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu ?,Bài 4: Mỗi túi có 3kg gạo,Bài 5: Số ?.

Bài viết được xem nhiều nhất