• Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 sgk toán 2

    Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 sgk toán 2

    Bài 1. Tính nhẩm; Bài 2. Tính nhẩm; Bài 3. Đặt tính rồi tính; Bài 3. Đặt tính rồi tính; Bài 4. Mẹ vắt được 50l sữa bò, chị vắt được ít hơn mẹ 18l sữa bò.

Bài viết được xem nhiều nhất