• Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 55 sgk toán 2

    Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 55 sgk toán 2

    Bài 1. Tính nhẩm; Bài 2. Đặt tính rồi tính; Bài 3. Tìm x; Bài 4. Vừa gà vừa thỏ có 42 con, trong đó có 18 con thỏ; Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài viết được xem nhiều nhất