Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy hôm nay 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Chỉ còn: 01:52:42

  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 43 sgk toán 2

    Bài 1, 2, 3, 4 trang 43 sgk toán 2

    Bài 1. Tính; Bài 2. Số?; Bài 3. Thùng thứ nhất có 16l dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 2l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?; Bài 4. Thực hành: Đổ 1l nước từ chai 1l sang các cốc như nhau.

Bài viết được xem nhiều nhất