• Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 111 sgk Toán 2

    Bài 1, 2, 3, 4, 5  trang 111 sgk Toán 2

    Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Tính nhẩm,Bài 3: Có 18 lá cờ chia đều cho 2 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy lá cờ ?,Bài 4: Có 20 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 2 bạn,Bài 5: Hình nào có số con chim đang bay ?

Bài viết được xem nhiều nhất