Luyện tập trang 104 SGK Toán lớp 2

Bình chọn:
4.7 trên 72 phiếu
  • Bài 1, 2, 3 trang 104 sgk Toán 2

    Bài 1, 2, 3 trang 104 sgk Toán 2

    Bài 1: a) Một đoạn đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng,Bài 2: COn ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ),Bài 3: Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ sau, biết.

Bài viết được xem nhiều nhất