Luyện tập Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước con người trang 40 SGK Ngữ Văn 7

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Em có nhận xét gì về thể thơ trong bốn bài ca? Tình cảm chung thể hiện trong bốn bài ca dao là gì?

1: Em có nhận xét gì về thể thơ trong bốn bài ca?

Thể thơ trong bốn bài ca dao: Ngoài thể thơ lục bát, chùm bài ca dao này còn sử dụng:

- Thể lục bát biến thể:  Bài số 1, số tiếng không phải là 6 ở dòng lục, không phải là 8 ở dòng bát như thường thấy.

- Thể thơ tự do: Bài 4, hai dòng đầu có số chữ quá dài.

2: Tình cảm chung thể hiện trong bốn bài ca dao là gì?

- Tình cảm chung thể hiện bốn bài ca dao là tình yêu quê hương, đất nước, con người.

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan