Luyện tập Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước con người trang 40 SGK Ngữ Văn 7


Em có nhận xét gì về thể thơ trong bốn bài ca? Tình cảm chung thể hiện trong bốn bài ca dao là gì?

1: Em có nhận xét gì về thể thơ trong bốn bài ca?

Thể thơ trong bốn bài ca dao: Ngoài thể thơ lục bát, chùm bài ca dao này còn sử dụng:

- Thể lục bát biến thể:  Bài số 1, số tiếng không  phải là 6 ở dòng lục, không phải là 8 ở dòng bát như thường thấy.

- Thể thơ tự do: Bài 4, hai dòng đầu có số chữ quá dài.

2: Tình cảm chung thể hiện trong bốn bài ca dao là gì?

- Tình cảm chung thể hiện bốn bài ca dao là tình yêu quê hương, đát nước, con người.

 


>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu