Luyện tập Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận trang 176 SGK Ngữ Văn 12


Viết bài văn trong đó vận dụng tổng hợp ít nhất ba thao tác lập luận, theo chủ đề: một tác phẩm văn học mới ra đời và đáng được nhiểu người quan tâm bàn luận.

1. Sưu tầm bài, đoạn văn nghị luận hay trong đó vận dụng nhiều thao tác lập luận

HS có thể tìm các tác phẩm nghị luận, có thể ở ngay trong SGK Ngữ văn 12, 11..

Ví dụ: Bài Một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh (Ngữ văn 11), Nguyễn Đình Chiểu - ngôi sao sáng trong văn nghệ dân tộc của Phạm Văn Đồng (Ngữ văn 12).

Sau khi sưu tầm, HS đọc và nghiên cứu bài viết, chỉ ra các thao tác đã được vận dụng trong văn bản. Đánh giá sự thành công và nguyên nhân của những thành công đó.

Cũng có thể sưu tầm các bài nghiên cứu của tác giả khác.

2. Viết bài văn trong đó vận dụng tổng hợp ít nhất ba thao tác lập luận, theo chủ đề: một tác phẩm văn học mới ra đời và đáng được nhiểu người quan tâm bàn luận.

Các ý chính:

-   Giới thiệu tác phẩm mới ra đời đang được công chúng quan tâm (muốn biết tác phẩm nào đang được quan tâm, nên theo dõi báo Văn nghệ, Văn nghệ trẻ...)

-  Tóm tắt nội dung tác phẩm đó

(Tác phẩm viết về đề tài nào? Chủ đề? Đặc sắc nghệ thuật?)

-   Dư luận đang quan tâm đến vấn đề gì trong tác phẩm? Các loại ý kiến khác nhau?

Ví dụ: Với tác phẩm Chân dung và đối thoại của Trần Đăng Khoa, có rất nhiều ý kiến trái ngược. Có người không đồng tình với Trần Đăng Khoa.

Cho rằng tác giả đã làm thay đổi một cách không đúng những giá trị đã ổn định trong đời sống văn học. Cũng có người ủng hộ tác giả vì cho rằng, cần thay đổi cách nhìn, cách nghĩ đã quá sáo mòn trong phê bình văn học.

-  Nêu ý kiến của anh/ chị (Đồng tình hay phản đốì? Vì sao?)

-   Kết luận: Khẳng định tính đúng đắn của vấn đề, hoặc phủ định những sai lầm trong quan niệm cần bác bỏ.

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu