Luyện tập Liên kết câu và đoạn văn trang 43 SGK Văn 9

Bình chọn:
3.8 trên 18 phiếu

Câu 3 là câu chuyển: bên cái mạnh, người Việt Nam cũng có cái yếu. Câu 4 và 5 nói rồ chỗ yếu của con người Việt Nam.

1. Chủ đề của đoạn văn là chỗ mạnh và chỗ yếu của con người Việt Nam (năng lực trí tuệ tốt nhưng thiếu hụt về kiến thức, khả năng thực hành và sáng tạo hạn chế do cách học thiếu thông minh gây ra).

Nội dung các câu vân đều tập trung vào ghủ đề đó.

Hai câu đầu bàn về chỗ mạnh của con người Việt Nam.

Câu 3 là câu chuyển: bên cái mạnh, người Việt Nam cũng có cái yếu. Câu 4 và 5 nói rồ chỗ yếu của con người Việt Nam.

2. Các câu trên liên kết với nhau

-       Nhưng           là từ chỉ quan hệ nối câu 3 với câu 2.

-       Ấy là             là từ chỉ quan hệ nối câu 4 với câu 3.

-       Lỗ hổng         là từ ngữ được lặp lại ở câu 4 và câu 5.

-        Thông minh     là từ ngữ được lặp lại ở câu 5 và câu 1.

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan