Luyện tập làm đơn bài tập 1,2 SGK tiếng việt 5 trang 111 - 112


Khi viết đơn kiến nghị các em cần lưu ý một số nội dung cần viết chính xác trong lá đơn: Ngày viết đơn, tên của đơn, tên người viết đơn, chức vụ lí do viết đơn, kiến nghị cách giải quyết, cảm ơn.

     Khi viết đơn kiến nghị các em cần lưu ý một số nội dung cần viết chính xác trong lá đơn: Ngày viết đơn, tên của đơn, tên người viết đơn, chức vụ lí do viết đơn, kiến nghị cách giải quyết, cảm ơn.

     -   Tên của đơn: Đơn kiến nghị

     -   Nơi nhận đơn.

       + Với đơn viết theo đề 1: Công ty Cây xanh hoặc Ủy han Nhân dân địa phương (quận, huyện, thị xã. thị trấn...)

       + Với đơn viết  theo đề 2: Ủy ban Nhân dân hoặc Công an địa phương (quận, huyện, thị xã, thị trấn...)

     -    Người viết đơn

       + Với đề 1: Bác tố trưởng dân phố phải đứng tên người viết đơn.

       + Với đề 2: Bác trưởng thôn hoặc tổ trưởng dân phố đứng tên viết đơn.

     -    Chức vụ (người viết đơn): tổ trường dân phố hoặc trưởng thôn.

     -    Lí do viết đơn: Trình bày tình hình thực tế, những tác động xấu đã, đang và sẽ xảy ra, đề nghị cách giải quyết. Đây là phần quan trọng nhất của lá đơn.

Đề 1:

CỘNG HOẢ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM

 Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày... tháng... năm...

ĐƠN KIẾN NGHỊ

     Kính gửi: Công ty Câv xanh Thành phố Hồ Chí Minh.

     Tôi tên là: Phan Ngọc Tuấn

     Sinh ngây: 10/4/1957

     Chức vụ: Tổ trướng tổ dân phố 1. đường Nơ Trang Long, Phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hổ Chí Minh.

     Lí do viết đơn: Sắp đến mùa mưa bão, ở phố tôi có một hàng cây to, có nhiều cánh vướng vào đường dây điện, một số cành sà xuống rất thấp dễ gây nguy hiếm cho người dân đi lại và một số căn hộ. Nay tôi đề nghị Công ty cây xanh thành phố cho người xuống xử lí tình trạng đã nêu ở trên để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

     Thay mặt tổ dân phố, tôi xin chân thành cảm ơn công ty.

Người viết đơn 

Phan Ngọc Tuấn

Đề 2 :

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày... tháng... năm...

ĐƠN KIẾN NGHỊ

     Kính gửi: Công an huvện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

     Tôi tên là: Nguyễn Nhật Tiến

     Sinh ngày: 20/5/1952

     Chức vụ: Trưởng thôn Phú Vinh, Phú Bình, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

     Lí do viết đơn: Khoảng một tuần nay, ở thôn tôi có một số người dùng thuốc nổ đánh bắt cá, làm cá chết nhiều và gây nguy hiểm cho người qua lại, nhất là các cháu nhỏ đi học. Đây là một việc làm rất nguy hiểm đối với môi trường cũng như cuộc sống con người. Nay tôi làm đơn này kiến nghị Công an huyện hãy ngăn chặn việc làm này đế bảo vệ đàn cá và bảo đảm an toàn cho người qua lại.

     Thay mặt cho nhân dân trong huyện, tôi xin chân thành cảm ơn.

Người viết đơn  

Nguyễn Nhật Tiến