• Bài 1, 2, 3 trang 81 sgk toán 2

    Bài 1, 2, 3 trang 81 sgk toán 2

    Bài 1. Đồng hồ nào ứng với mỗi câu sau?; Bài 2. a) Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 5; Bài 3. Quay mặt kim trên đồng hồ để đồng hồ chỉ.

Bài viết được xem nhiều nhất