Luyện tập bài Tình yêu và thù hận, trang 201 SGK Văn 11


Ca ngợi tình yêu chân chính của con người cũng chính là khẳng định con người

GỢI Ý LÀM BÀI

ĐỀ BÀI: Qua đoạn trích "Tình yêu và thù hận", chứng minh rằng:  "Ca ngợi tình yêu chân chính của con người cũng chính là khẳng định con người".

Nhận xét: "Ca ngợi tình yêu chân chính của con người cũng chính là khẳng định con người" cần được hiểu một cách thấu đáo. Có thể nói, trước hết, tình yêu có sức mạnh nối kết con người lại với nhau, xoá đi mọi thành kiến lạc hậu hay hận thù chia rẽ con người. Tình yêu làm cho tình người được nối lại. Tình yêu sau nữa còn nâng dỡ, cổ vũ cho con người, tạo nên lẽ sống: "Sống là yêu thương". Tình yêu, do đó, thực hiện chức năng bảo vệ và gìn giữ cho cuộc sống, giúp cuộc sống phát triển. Song đó phải là tình yêu chân chính.

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu