Luyện tập Bài 2 trang 88 SGK toán 5.


Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng đã có trong mỗi hình tam giác dưới đây.

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng đã có trong mỗi hình tam giác dưới đây:

 

Bài giải:

Hình 1: Đáy AC, đường cao BA

Hình 2. Đáy DE, DG , đường cao DG, DE.