Luyện tập Bài 2 trang 88 SGK toán 5.


Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng đã có trong mỗi hình tam giác dưới đây.

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng đã có trong mỗi hình tam giác dưới đây:

 

Hình 1

Hình 2

Bài giải:

Hình 1: Đáy AC, đường cao BA

Hình 2. Đáy DE, DG , đường cao DG, DE.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan