Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)

Bình chọn:
4.6 trên 91 phiếu