Lúc đầu, gia đình Liên có mấy người? Đó là những ai?

Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Lúc đầu, gia đình Liên có mấy người? Đó là những ai?

Lúc đầu, gia đình Liên có mấy người? Đó là những ai?

Trả lời:

Lúc đầu, nhà Liên có hai người: bố Liên và mẹ Liên

Các bài liên quan