Lớp bạn có bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu bạn gái?

Bình chọn:
3.5 trên 14 phiếu

Lớp bạn có bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu bạn gái?

Lớp bạn có bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu bạn gái?

Trả lời:

VD: Lớp em có 16 bạn trai, 15 bạn gái

Các bài liên quan