LISTEN trang 50 unit 6 SGK tiếng anh 9


Listen to the report on how our oceans are polluted. Then complete the notes ‘Nghe bài báo cáo về các đại dương của chúng ta bị ô nhiễm như thế nào. Sau đó hoàn chỉnh những điểm ghi chú)

Listen to the report on how our oceans are polluted. Then complete the notes ‘Nghe bài báo cáo về các đại dương của chúng ta bị ô nhiễm như thể nào. Sau đó hoàn chỉnh những điểm ghi chú)

How the ocean is polluted.

Firstly : raw sewage is pumped directly into the sea.

Secondly : garbage is dropped into the sea.

Thirdly : oil spills come from ships at sea.

Next : waste materials come from factories.

Finally : Oil is washed from the land.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

 

Bài viết liên quan