LISTEN trang 43 unit 5 tiếng anh lớp 9


Listen to a conversation between Chau and her father.

Click tại đây để nghe:

 

a.the late 19th century.

b.Radio anti newsreel

c.in the 1950s>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước