Listen to the words and put them into two groups Unit 1 trang 8 SGK tiếng Anh 6 Mới


Listen to the words and put them into two groups (Nghe các từ sau và sắp xếp chúng thành 2 nhóm)/əʊ/ and /ʌ/

Listen to the words and put them into two groups (Nghe các từ sau và sắp xếp chúng thành 2 nhóm)

əʊ/ and /ʌ/

some

rode

don't

hope

Monday

homework

month

come

post

one 

Hướng dẫn:

âm /əʊ/: rode, don't, hope, homework, post

âm /ʌ/: some, Monday, month, come, one

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu