Listen - Nghe - Unit 6 - Trang 56 - Tiếng Anh 8


Children of our land (1) unite. Let’s sing for (2) peace. Let's sing for (3) right. Let's sing for the (4) love between (5) north and (6) south. I children (7) of our land, unite, rhildren of the (8) world hold hands

Fill in the missing words.

Click tại đây để nghe:

 


Điền vào chỗ trống thông tin còn thiếu.

Câu trà lời:

Children of our land (1) unite.

Let’s sing for (2) peace.

Let's sing for (3) right.

Let's sing for the (4) love between (5) north and (6) south.

Oh, children (7) of our land, unite,

Children of the (8) world hold hands.

Let’s (9) show our love from (10) place to place,

Let's shout (11) out loud,

Let’s make a (12) stand,

Oh, children of the (13) world. bold hands.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước