Listen - Nghe trang 30 SGK Tiếng Anh 8


Look at the pictures. Check the right item (Nhìn tranh và kiểm tra các đồ vật đúng.)

LISEN

Look at the pictures. Check the right item

NGHE 

Nhìn tranh và kiểm tra các đồ vật đúng.

* Câu trà lời:

  1. plates
  2. saucepan and frying pan
  3. garlic and green peppers
  4. chicken and peas

*  Nội dung, bài nghe:

Lan: Can I help you cook dinner, mom?

Mrs. Tu: Sure. You can cook the “Special Chinese Fried Rice” for me. Use the big pan, please.

Lan: Okay. How much oil do I pul in?

Mrs. Tu: Just a little. Wait until it’s hot and then fry the garlic and the green peppers.

Lan: Do I put the ham in now?

Mrs Tu: Yes. And you can put the rice and a teaspoon of salt.

Lan: Yummy! It smells delicious.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan