Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 13:49:49

Listen - Nghe trang 30 SGK Tiếng Anh 8


Look at the pictures. Check the right item (Nhìn tranh và kiểm tra các đồ vật đúng.)

LISEN

Click tại đây để nghe:

 


Look at the pictures. Check the right item

NGHE 

Nhìn tranh và kiểm tra các đồ vật đúng.

* Câu trà lời:

  1. plates
  2. saucepan and frying pan
  3. garlic and green peppers
  4. chicken and peas

*  Nội dung, bài nghe:

Lan: Can I help you cook dinner, mom?

Mrs. Tu: Sure. You can cook the “Special Chinese Fried Rice” for me. Use the big pan, please.

Lan: Okay. How much oil do I pul in?

Mrs. Tu: Just a little. Wait until it’s hot and then fry the garlic and the green peppers.

Lan: Do I put the ham in now?

Mrs Tu: Yes. And you can put the rice and a teaspoon of salt.

Lan: Yummy! It smells delicious.

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu