Listen - Nghe trang 30 SGK Tiếng Anh 8


Look at the pictures. Check the right item (Nhìn tranh và kiểm tra các đồ vật đúng.)

LISEN

Click tại đây để nghe:

 


Look at the pictures. Check the right item

NGHE 

Nhìn tranh và kiểm tra các đồ vật đúng.

* Câu trà lời:

  1. plates
  2. saucepan and frying pan
  3. garlic and green peppers
  4. chicken and peas

*  Nội dung, bài nghe:

Lan: Can I help you cook dinner, mom?

Mrs. Tu: Sure. You can cook the “Special Chinese Fried Rice” for me. Use the big pan, please.

Lan: Okay. How much oil do I pul in?

Mrs. Tu: Just a little. Wait until it’s hot and then fry the garlic and the green peppers.

Lan: Do I put the ham in now?

Mrs Tu: Yes. And you can put the rice and a teaspoon of salt.

Lan: Yummy! It smells delicious.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu