LISTEN AND READ trang 43 unit 5 tiếng anh lớp 9


Listen to a conversation between Chau and her father.

Click tại đây để nghe:

 

a.the late 19th century.

b.Radio anti newsreel

c.in the 1950s>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu