LISTEN AND READ trang 40 unit 5 tiếng anh lớp 9


Trước khi báo chí được phát minh, những người rao hàng ở thành phố thường đi khắp đường trong thành phố rung chuông. Họ vừa đi vừa la to những tin mớt nhất (tin giờ chót).

Click tại đây để nghe:

 

b) Answer the questions.

1 What was a town crier?

  1. How popular is the Kien Thuc Ngay Nay?
  2. What benefits does TV bring about to people’s life?
  3. What kinds of magazines and newspapers do you read?
  4. What’s your favorite type of media? Why?

Đáp án:

Phương tiện truyén thông đại chúng

A Trước khi báo chí được phát minh, những người rao hàng ở thành phố thường đi khắp đường trong thành phố rung chuông. Họ vừa đi vừa la to những tin mớt nhất (tin giờ chót).

B ờ Việt Nam dân chúng thích dọc báo và tạp chí. “Kiến thức ngày nay” là một trong những tạp chi phổ biến nhất và được đọc rộng rãi bời cả người lớn lẫn thanh thiếu niên.


c Nhở truvền hình, dãn chủng có thể nhặn thông ũn mới nhất và thường thức những chương trình thích thú bàng phương tiện khóng tôn kém và tiện lợi. Ngày nay, người ta có thể xem nhiều chương trinh địa phương và quỏ’c tế trên những kênh khác nhau.

D Giai đoạn tiếp theo trong việc phát iriển truyền hình là truyền hình tương tác. Người xem có thể hỏi câu hỏi về “sô” trình chiếu bằng cách sứ dụng bộ phận điều khiển từ xa của họ.

 


>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước