Liên bang Nga đã từng là trụ cột của Liên bang Xô viết


Sau Cách mạng tháng Mười Nga thành công (năm 1917), Liên bang Xô viết được thành lập...

Sau Cách mạng tháng Mười Nga thành công (năm 1917), Liên bang Xô viết được thành lập, LB Nga là một thành viên và đóng vai trò chính trong việc tạo dựng Liên Xô trở thành cường quốc.

BẢNG 8.3 TỈ TRỌNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG - NÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU CỦA LIÊN BANG NGA TRONG LIÊN XÔ CUỐI THẬP NIÊN 80 THẾ KỈ XX (của Liên Xô tính là 100%)

(Đơn vị %)

Sản phẩm

Tỉ trọng

Than đá

56,7

Dầu mỏ

87,2

Khí tự nhiên

83,1

Điện

65,7

Thép

60,0

Gỗ, giấy, xenlulô

90,0

Lương thực

51,4

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu