Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kì trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Giai đoạn 1919-1930.

1.Giai đoạn 1919-1930

2. Giai đoạn 1930-1945

 

3.Giai đoạn 1945-1975

 

 

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan