Lập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000


Các sự kiện chính của lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000.

Các sự kiện chính của lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000: 

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu