Lập kế hoạch cá nhân

Bình chọn:
4.8 trên 105 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Lập kế hoạch cá nhân

    Lập kế hoạch cá nhân

    I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Lập kế hoạch cá nhân giúp ta chủ động tiến hành công việc đạt kết quả. 2. Để lập được kế hoạch cá nhân cần nắm được yêu cầu, nội dung công việc và quỹ thời gian hiện có.

  • Lập kế hoạch cá nhân trang 152 SGK Ngữ văn 10

    Lập kế hoạch cá nhân trang 152 SGK Ngữ văn 10

    Kế hoạch cá nhân là bản dự kiến nội dung, cách thức hành động và phân phối thời gian để hoàn thành một công việc nhất định của một người nào đó.

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn