Lập dàn ý cho đề: Tả con đường quen thuộc từ nhà em đến trường


Tả bao quát về con đường: Chạy qua những đâu? Thuộc loại đường đất hay đá hay tráng nhựa? Tinh trạng chung của con đường?

Đề bài: Lập dàn ý cho đề: Tả con đường quen thuộc từ nhà em đến trường

Hướng dẫn: Tả con đường đến trường là tả cảnh, cần giới thiệu được những nét đặc sắc của cảnh vật trên con đường. Có thể nói đôi nét về con người, nhưng cái chính phải là cảnh đường phố.

Bài làm

1. Mở bài: Giới thiệu về con đường sẽ tả: Nằm ỡ vị trí nào? Tên

đường? Có gì đặc biệt?

2. Thân bài:

a. Tả bao quát về con đường: Chạy qua những đâu? Thuộc loại đường đất hay đá hay tráng nhựa? Tinh trạng chung của con đường? Đặc điểm nổi bật của con đừơng?

Tả cụ thể: Những đoạn chính của con đường? Những nét nổi bật (về hình dáng, kích thước, dáng vẻ, cảnh vật) về đoạn đường có nhiều kỉ niệm đối với em?

Kết bài: cảm nghĩ của em về con đường.