Lập bảng theo mẫu và điền vào bảng các ngành công nghiệp chính của Hoa Kì.


Lập bảng theo mẫu và điền vào bảng các

Trả lời:

Vùng

Các

ngành CN chính

Vùng Đông Bắc Vùng phía Nam Vùng phía Tây
Các ngành công nghiệp truyền thống Hóa chất, thực phẩm, luyện kim đen, luyện kim màu, đóng tài biển, dệt, cơ khí Đóng tàu, thực phẩm, dệt Đóng tàu, sản xuất, luyện kim màu
Các ngành công nghiệp hiện đại Điện tử viễn thông, sản xuất ô tô Chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ, hóa dầu, điện tử, viễn thông, sản xuất ô tô Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, sản xuất ô tô

 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu