Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm mục đích gì?


Để có thời gian chuẩn bị đối phó với nhà Nam Hán.

Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm :
- Biết trước âm mưu xâm lược nước ta của Nam Hán nên đề phòng.
- Để có thời gian chuẩn bị đối phó với nhà Nam Hán.

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu