Không khí và nước bị ô nhiễm sẽ gây ra tác hại gì ?

Bình chọn:
4 trên 15 phiếu

Không khí và nước bị ô nhiễm sẽ gây ra tác hại gì ?

Không khí và nước bị ô nhiễm sẽ gây ra tác hại gì ? 

Trả lời:

Những việc làm trên gây tác hại nghiêm trọng đến môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của động vật, thực vật và con người.

Các bài liên quan