Khí các-bô-níc, ô-xi, ni-tơ có đặc điểm gì ?

Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu

Khí các-bô-níc, ô-xi, ni-tơ có đặc điểm gì ?

Khí các-bô-níc, ô-xi, ni-tơ có đặc điểm gì ?

Trả lời:

a) Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó, không nhìn thấy được.

b) Có hình dạng nhất định, nhìn thấy được.

c) Không có hình dạng nhất định, có hình dạng của vật chứa nó, nhìn thấy được.

Trả lời:

Chọn a: Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó, không nhìn thấy được.

Các bài liên quan