Khái quát kinh tế CHLB Đức


Hiện nay, nước Đức thống nhất là một trong những cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới....

Khái quát.

Hiện nay, nước Đức thống nhất là một trong những cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới. Nền kinh tế - xã hội Đức đang biến đổi mạnh mẽ theo hướng chuyển từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức. Năm 2004, tỉ trọng các khu vực kinh tế trong GDP là : nông nghiệp 1%, công nghiệp và xây dựng 29%, dịch vụ 70%.

Bảng 7.3 GDP của các cường quốc trên thế giới (Đơn vị : tỉ USD)

Nước

1995

2004

Hoa Kì

6954,8 (1)

11667,5 (1)

Nhật Bản

5217,6 (2)

4623,4 (2)

CHLB Đức

2417,7 (3)

2714,4  (3)

Anh

1102,7 (5)

2140,9  (4)

Pháp

1536,5 (4)

2002,6  (5)

 Bảng 7.4 Giá trị xuất nhập khẩu của các cường quốc thương mại quốc  tế năm 2004.

Đơn vị : tỉ USD

Nước

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Hoa Kì

818,5 (2)

1525,7 (1)

CHLB Đức

911,6 (1)

718,0 (2)

Trung Quốc

593,4 (3)

560,7  (3)

Nhật Bản

565,7 (4)

454,5  (4)

Pháp

423,8 (4)

442,0  (5)

 Dựa vào bảng 7.3 và 7.4 hãy chứng minh CHLB Đức là một trong những cường quốc kinh tế trên thế giới.

Học sinh tự làm.

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu