Kể tên một số nhà máy thủy điện mà em biết?

Bình chọn:
4.4 trên 32 phiếu

Kể tên một số nhà máy thủy điện mà em biết?

Kể tên một số nhà máy thủy điện mà em biết?

Trả lời:

+ Nhà máy thủy điện Hòa Bình

+ Nhà máy thủy điện Thác Bà

+ Nhà máy thủy điện Hàm Thuận

+ Nhà máy thủy điện Yali

...

Các bài liên quan