Kể tên một số hỗn hợp khác mà bạn biết

Bình chọn:
3.7 trên 18 phiếu

Kể tên một số hỗn hợp khác mà bạn biết

Kể tên một số hỗn hợp khác mà bạn biết.

Trả lời:

Một số hỗn hợp như:

+ Gạo và cám

+ Gạo và sạn

+ Xi măng và cát

...

Các bài liên quan