Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió mà bạn biết

Bình chọn:
4 trên 63 phiếu

Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió mà bạn biết

Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió mà bạn biết

Trả lời:

Hoa thụ phấn nhờ côn trùng: Anh đào, phượng, bưởi, chanh, cam, mướp, bầu, bí,…

hHa thụ phấn nhờ gió: cỏ, lúa, ngô,…

Các bài liên quan