Kể tên một số động vật ăn tạp (ăn cả thực vật và động vật) mà bạn biết

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Kể tên một số động vật ăn tạp (ăn cả thực vật và động vật) mà bạn biết

Kể tên một số động vật ăn tạp (ăn cả thực vật và động vật) mà bạn biết.

Trả lời:

Kể tên một số động vật ăn tạp (ăn cả thực vật và động vật) là: Gà, mèo, lợn, cá, chuột, …

Các bài liên quan