Kể tên một số đồ dùng bằng nhôm mà em biết

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Kể tên một số đồ dùng bằng nhôm mà em biết

Kể tên một số đồ dùng bằng nhôm mà em biết.

Trả lời:

Một số đồ dùng bằng nhôm là: ấm, xoong, chậu nhôm, thìa, đũa, mâm,...

Các bài liên quan