Kể một việc tốt làm góp phần xây dựng quê hương đất nước


Có thể kể câu chuyện em thấy trong gia đình, ở trưởng, ở làng xóm. phố phường, nơi công cộng (trên đường, trong bênh viện, bưu điện, cửa hàng, bến xe,...); cũng có thể kể những câu chuyện em thấy trên ti vi.

Gợi ý:

- Những việc làm thể hiện ý thức xây dựng quê hương, đất nước:

- Góp công, góp của xây dựng đường sá, cầu cống,...

-  Giữ gìn vệ sinh, trật tự đường phố, xóm làng.

- Trồng cây, trồng hoa, bảo vệ môi trường.

- Vận động nhân dân xây dựng nếp sống mới.

- Kể những chuyện gì?

-  Có thể kể câu chuyện em thấy trong gia đình, ở trưởng, ở làng xóm. phố phường, nơi công cộng (trên đường, trong bênh viện, bưu điện, cửa hàng, bến xe,...); cũng có thể kể những câu chuyện em thấy trên ti vi.

-   Có thể kể câu chuyện về việc làm tốt của một người thân, của một người xa lạ hay kể việc làm của chính em.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan