Kể một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng mà bạn biết


Kể một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng mà bạn biết

Kể một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng mà bạn biết.

Trả lời:

_ Bệnh còi xương, suy dinh dưỡng

- Bệnh bướu cổ

+ Bệnh quáng gà, khô mắt

+ Bệnh phù chân tay, 

+ Bệnh chảy máu chân răng,...